janis & prickly pear 

E86F0474-0E7C-4782-8833-4571081BA17D.jpg

prince & fuchsia 

CBBC80F3-25C8-4AFD-8E89-D5CE80307038.jpg

jim & white oleander

1BD25A7C-A2ED-4422-BC81-4209C87F2A5A.jpg

frank & bat orchid

460297CC-605B-4345-A4C9-AECE003DFCC0.jpe

amy & black rose

331F3C12-6AA9-497E-B526-AF48A9355925.jpg

kurt & red rose

4079C717-9F9B-488B-ACAC-85498E1E4075 (1)

george & marigold

9FC632A0-4527-49CB-9091-683CF801F0A6.JPG

miles & angel's trumpet

42C03FA3-4BFC-413D-9AB8-87403B68D74B.JPE

john & peace lily

EFAD8527-BB3C-48A6-9D31-D0599E86B7C7.jpe

freddie & amaryllis

B63D62A3-0F93-4DDE-854B-8184AFA7D015.jpe

jerry & sunflower

205DE457-D6C8-4FF6-AB8E-880358719716.jpg

bob & cannabis

CFBEDCDD-7F39-4C5D-BBCF-D85121665EC9.jpg

bowie & silver vase

D0655B33-82AA-4C74-85D8-800DF8F31485 (1)

jimi & blue lotus

026F1186-F85E-42F3-8482-9390C5CA030A.jpg

aretha & lionheart lily 

9C55CDC3-0340-4179-BB75-0746EAAAA1D7.jpe